phong thủy bát trạch

Hướng cổng và bếp thế nào cho đúng phong thủy bát trạch

20150309161301-cf9c

Theo phong thủy bát trạch, cổng nhà và bếp nấu nhất thiết phải có hướng tốt – Ảnh minh họa. Mặt khác, lý luận của

Làm thế nào đê chọn hướng cổng và bếp cho gian phòng đúng phong thủy

1

Xem bói mệnh mỗi người trong nhà, cùng sinh sống trong một ngôi nhà với hướng cổng và bếp như nhau, nhưng mỗi người sẽ